twoja
lista
>
Projekt wykonawczy - najważniejsze informacje

Projekt wykonawczy - najważniejsze informacje

Proces związany z budową domu jest przedsięwzięciem bardzo wymagającym, a jego stopień trudności będzie zależał od wybranej przez nas metody budowy domu. W przypadku usług profesjonalnej firmy budowlanej istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy zbytnio angażowani w budowę. Natomiast co w przypadku realizacji inwestycji przy pomocy małej ekipy budowlanej lub metodą gospodarczą? Czy sam projekt budowlany wystarczy, żeby cała budowa przebiegła sprawnie i bezproblemowo? Nie zawsze, bo przykładowo stopień skomplikowania wykonania detali konstrukcyjnych może być naprawdę duży. Pomoc w takiej sytuacji przynosi projekt wykonawczy. Czym dokładnie jest i czy projekt wykonawczy jest obowiązkowy?

 

Co to jest projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy to dokument wtórny względem projektu budowlanego i stanowi de facto dopełnienie zawartych w nim informacji. Stworzenie takiego projektu ma na celu dokładne opisanie wszelkich parametrów związanych z budową domu, a jest to o tyle potrzebne, że projekt budowlany często zawiera rozwiązania realizowane zgodnie z wiedzą budowlaną, bez wskazania szczegółów czy detali. Co ciekawe, nie istnieją żadne szczególne przepisy określające oczekiwaną formę projektu wykonawczego, ale zgodnie z jednym z rozporządzeń ministra infrastruktury, projekt ten powinien uzupełniać projekt budowlany w takim stopniu, żeby móc sporządzić przedmiar robót, kosztorys a także przygotować materiały do wycen wykonawczych poszczególnych etapów budowy.

 

Projekt budowlany a wykonawczy - zasadnicze różnice

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektem budowlanym nazywamy prawnie zatwierdzony zbiór dokumentów oraz projektów dotyczących inwestycji budowlanej. Co powinien zawierać projekt budowlany?

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu (warunek: przygotowanie go na aktualnej mapie do celów projektowych, lub zamiennie na jej kopii);
  • projekt architektoniczno-budowlany domu;
  • niezbędne oświadczenia, opinie oraz inne dokumenty niezbędne w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę;
  • projekt techniczny (uwaga! Projekt techniczny, to nie jest to samo, co projekt wykonawczy). Wg znowelizowanego w 2020 r. prawa budowlanego projekt techniczny jest obowiązkowy do przekazania
  • kierownikowi budowy, ale nie musi być składany z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jest to zatwierdzony z projektem architektoniczno-budowlanym zbiór informacji nt. przykładowo: zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, charakterystyki energetycznej, czy instalacji wewnętrznych budynku.

 

Co powinien zawierać projekt wykonawczy?

Tak, jak to zostało wcześniej podkreślone, zawartość projektu wykonawczego nie jest szczegółowo określona. Natomiast zgodnie z praktyką, kompleksowo przygotowany dokument powinien zawierać szczegółowe rysunki wraz z opisami dotyczące specyfiki robót, zgodnie z projektem budowlanym. Taki projekt wykonawczy powinien zawierać:

  • odniesienie do różnych części budowanego obiektu;
  • rozwiązania z zakresów: budowlanego, konstrukcyjnego i materiałowego (co ułatwia przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, przydatnego zwłaszcza w przypadku budowy domu metodą gospodarczą);
  • detale architektoniczno-budowlane, których budowa nie mieści w ramach podstawowej wiedzy budowlanej;
  • szczegóły dotyczące instalacji oraz wyposażenia technicznego.

Warto podkreślić, że projekt wykonawczy musi zawierać rysunki wykonane w skali odpowiadającej rysunkom z projektu budowlanego.

 

Dlaczego warto mieć projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy co do zasady stanowi nieodzowną pomoc w trakcie budowy domu zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy. Sam projekt znacznie przyspiesza możliwość uzyskania ofert od wykonawców, dzięki czemu można je szybko porównać i wybrać tę najbardziej dla nas korzystną. Dzięki szczegółowemu uzupełnieniu projektu budowlanego zarówno w zakresie architektury, konstrukcji, jak i instalacji, projekt wykonawczy znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa realizacji inwestycji, ograniczając ryzyko niedociągnięć czy popełnienia błędów, zwłaszcza że przygotowuje go projektant posiadający odpowiednia uprawnienia budowlane.

 

Dowiedz się również,  jak wybrać projekt domu?

powrót
1
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX