Co zawiera projekt architektoniczno – budowlany?

Co zawiera projekt architektoniczno – budowlany?

  1. branża architektoniczna, rzuty, przekroje, elewacje

  2. branża konstrukcyjna

  3. instalacje wodno- kanalizacyjne

  4. instalacje gazowe

  5. instalacje grzewcze

  6. instalacje elektryczne

  7. charakterystyka energetyczna obiektu

  8. uprawnienia projektantów

opracowania dodatkowe:

  1. wentylacja mechaniczna

  2. kosztorys inwestorski

Powrót >>