Adaptacja projektu do działki.

Adaptacja projektu do działki.

Dla uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest opracowanie Projektu Budowlanego, na który składa się: projektu zagospodarowania terenu oraz nasz projekt katalogowy poddany adaptacji.

Projekt zagospodarowania terenu opracowuje się dla danej działki lub terenu na mapie do celów projektowych. Uwzględnia się tam wymagania przepisów lokalnych (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy), uwarunkowania lokalne, takie jak: sąsiedztwo, dojazd, zieleń istniejąca, odległości od granic i innych budynków, dostęp do mediów itd. Zazwyczaj takie opracowanie wykonuje projektant architekt działający na rynku lokalnym.

Adaptacja naszego projektu katalogowego polega na jego dostosowaniu do wymogów lokalnych obejmujących dopasowanie fundamentów do kształtu działki (działki na spadku) oraz do parametrów geologicznych gruntu. Analizuje się również w zależności od rejonu kraju normy obciążenia wiatrem i śniegiem, a także dopasowuje projekt do wymagań klienta dokonując zmian dopuszczonych przez nas bez dodatkowej zgody (opisanych w punkcie zmiany w projekcie)

Powrót >>